தரவரிசைப் பட்டியல் - தேர்வு எண் - 02

Posted by: Jeba Joselin J on 15:29 Categories:
குறிப்பு :

  • Over All Rank List ல் பொதுத்தமிழ் மற்றும் பொது அறிவு ஆகிய இரண்டு தேர்வுகளிலும் பங்கு பெற்று, இரண்டிலும் சேர்த்து மொத்தம் 120 கேள்விகளுக்கு மேல் சரியான விடையளித்தவர்கள் மட்டும் பெயர்கள் மட்டுமே  இடம்பெற்றுள்ளன. 
  • பொதுத்தமிழ் தேர்வு தரவரிசைப் பட்டியலில் பொதுத்தமிழில் 80 மதிப்பெண்ணிற்கு மேல் எடுத்தவர்களும், பொது அறிவுத் தேர்வு தரவரிசைப் பட்டியலில், பொது அறிவில் 60 மதிப்பெண் பெற்றவர்களின் பெயர்களும் மட்டுமே இடம் பெற்றுள்ளது.  
  • தேர்வை பிரிண்ட் எடுத்து Offline ல் பயிற்சி பெறுபவர்கள் உங்களின் பெயரும் பட்டியலில் இடம் பெற விரும்பினால் உங்கள் Coding Sheet ஐ  8778799470  எண்ணிற்கு வாட்ஸ் அப்பில் அனுப்பவும். 
தற்போது பட்டியலில் இடம் பெறாதவர்களும் வரும் தேர்வுகளில் இடம் பெற முயலுங்கள். பட்டியலில் இடம் பெற்ற அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் !
Total Participants  PT - 35  | GK - 20

பொதுத்தமிழ் -02
Rank Student name Score
1 Selva Kumar 99
2 Sadasivam 96
3 NIRMALADEVI 95
4 K.RAJESWARI 92
5 Suryakumari 91
6 arun kumar 87
7 Bavani 82
8 T.Sudha 81
9 GOKULNESAN 81
10 suriya 81
11 Jayaranjani V 81


பொது அறிவு -02
Rank Name Score
1 Sadasivam 100
2 Selva Kumar 94
3 arun kumar 63
4 Ramar 61
5 NIRMALADEVI 61